پشه | پشه کوره صفحه اول

پشه ها در طول روز کجا هستند ؟!

۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۷:۲۵:۳۷

پشه
پشه ها فقط در شب فعالیت می کنند و غذا می خورند و به این دلایل نمی توان پشه ها در طول روز دید :
1 پشه ها تابستان و دمای بالا را دوست ندارند چون جثه آن ها کوچک است و تحمل گرما را ندارد و آن ها به دلیل بی آبی جان خود را از دست می دهند .
2 پشه ها باد را دوست ندارند ! چون آن ها در باد مجبورند انرژی بیشتری برای پرواز صرف کنند و سرعت باد در نزدیک های عصر و شب کمتر می شود به همین دلیل شب بیرون می آیند .
3 پشه های ماده چون در شب غذا می خورند پس روز را صرف تخم گذاشتن می کنند .
4 پشه ها در طول روز در حال استراحت و هضم کردن خون هستند .

تنها بعد از 2 ساعت از غروب آفتاب ، متوجه پشه ها می شوید
پشه ها در طول روز به دنبال سایه هستند و در جاهای تاریک و خنک مثل گودال ها ، در علف ها یا انبارها و سوراخ هایی در درختان و زمین زندگی می کنند .
آن ها رطوبت و خنکی شب را ترجیح می دهند !